Voorwaarden, privacy en cookies

Lees de voorwaarden, privacy en cookies van SPLENDA® Europe

Algemene voorwaarden

LAATSTE UPDATE: 01/05/2019

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN EN WORDT BEHEERD DOOR HEARTLAND FOOD PRODUCTS GROUP, LLC EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("HEARTLAND", "WIJ", "ONZE" EN "ONS"). TOEGANG EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN HAAR VERWANTE DIENSTEN, WEBPAGINA'S, BLOGS, PRODUCTEN EN GEMEENSCHAPSPORTAAL (COLLECTIEF, DE "SITE") WORDEN DOOR HARTLAND AAN U VERSTREKT OP VOORWAARDE DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ACCEPTEERT, DOOR VERDER TE GAAN OF DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET HET ACCEPTEREN VAN EN HET GEBRUIK VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DIENT U DEZE SITE NIET TE BEKIJKEN OF TE GEBRUIKEN.

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, bepalen de relatie tussen u, de Bezoeker en/of het lid ("u") en Heartland met betrekking tot uw gebruik van deze website. U stemt ermee in dat de overeenkomst die door deze gebruiksvoorwaarden wordt gevormd, overeenkomt met een schriftelijke, door u ondertekende overeenkomst en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan en deze volledig na te leven. U verklaart en garandeert dat u alle benodigde rechten, macht en bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan en om al uw verplichtingen hieronder uit te voeren en anderszins te voldoen.

We behouden ons het recht om te allen tijde te wijzigen: (i) deze gebruiksvoorwaarden; (ii) deze website, inclusief het beëindigen, verwijderen, aanvullen, wijzigen, toevoegen of beëindigen van enige inhoud of functie of gegevens of dienst op of beschikbaar via deze website of de uren dat deze beschikbaar zijn; (iii) eventuele vergoedingen of kosten, indien van toepassing, gerelateerd aan het gebruik van deze website; en (iv) de apparatuur, hardware of software die vereist is om deze website te gebruiken en te openen.

Alle wijzigingen die we in aan deze gebruiksvoorwaarden aanbrengen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we op elke manier kunnen verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot plaatsing op deze website. Uw voortgezet gebruik van deze website na een dergelijke kennisgeving wordt geacht als aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Zorg ervoor dat u periodiek naar deze site terugkeert om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden.

U mag zich interfereren met de beveiliging van, of anderszins misbruik maken van deze site of systeembronnen, services of netwerken die zijn verbonden met of toegankelijk zijn via deze site. U mag deze website alleen gebruiken voor legale doeleinden.

Heartland verzamelt niet bewust of opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Deze site is gericht op volwassenen en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen ouder dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u geen persoonlijke informatie aan Heartland opgeven of via deze website en u dient een volwassene te raadplegen voor hulp bij het gebruik van deze site.

 

1. Jurisdictie

Als u verblijft in een rechtsgebied dat de mogelijkheid beperkt om overeenkomsten aan te gaan, zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze overeenkomst niet aangaan of deze site niet gebruiken.

Als u verder verblijft in een rechtsgebied waar het bij wet verboden is om deel te nemen aan de activiteiten of diensten aangeboden door deze website, mag u deze overeenkomst niet aangaan of deze website gebruiken. Door deze website te gebruiken verklaart u expliciet dat u in uw eigen rechtsgebied hebt gecontroleerd dat uw gebruik van deze website is toegestaan.

We verklaren niet dat het materiaal op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op alle locaties. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de website doen dit op eigen initiatief en op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.

We verklaren niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op alle locaties. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site doen dit op eigen initiatief en op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.

 

2. Privacy

Heartland hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy van de persoonlijke informatie van de personen met wie we omgaan. We hebben een privacy beleid opgesteld om onze privacy praktijken te beschrijven en hoe we de persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken van personen die deze site bezoeken. Raadpleeg ons Privacy beleid voor meer informatie.

 

3. Leden

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde diensten die beschikbaar zijn op deze website, moet u bij ons een account openen en onderhouden ("Account"). Voordat u het registratieproces voor uw account voltooit, moet u aangeven dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u zich niet aanmelden voor een account en heeft u niet het recht om dergelijke services te gebruiken.

Tijdens het registratieproces zullen we persoonlijke informatie verzamelen die mogelijk (maar niet uitsluitend) uw naam, e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord, geslacht en thuisadres omvat. Uw informatie kan door ons worden gebruikt:

om te verifiëren of u in aanmerking komt om uw account te maken en te onderhouden en om functies van de site te gebruiken die alleen voor leden zijn beperkt;

om ervoor te zorgen dat uw account, inclusief uw e-mail, uniek is;

om ons in staat te stellen bepaalde veiligheids- en privacywaarborgen te bieden;

om om te gaan met problemen aangaande beveiliging, debuggen en technische ondersteuning;

om onszelf en anderen tegen misbruik te beschermen; en

Zoals toegestaan in ons Privacy beleid.

Alle informatie die u ons verstrekt of die wij van u verzamelen in verband met uw gebruik van de website, wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy beleid. U stemt er te allen tijde mee in om: (i) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken op basis van ons registratieformulier of anderszins; en (ii) uw gegevens (inclusief uw e-mailadres) onderhouden en bijwerken om het nauwkeurig, actueel en volledig te houden. U erkent dat, als enige door u verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, wij uw account en uw vermogen om deze site te gebruiken kunnen beëindigen en, naar eigen goeddunken, om u te melden aan de bevoegde autoriteiten.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij, in aanvulling op de voorgaande beperkingen, ons het recht voorbehouden om elke gebruikersnaam en om wat voor reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat ermee akkoord met uw recht op gebruik of toegang tot deze website en zult uw gebruikersnaam of wachtwoord niet aan een derde persoon overdragen.

BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET HANDHAVEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD EN VOOR ALLE ACTIVITEITEN (INCLUSIEF POSTINGS) DIE WORDEN UITGEVOERD VIA UW ACCOUNT.

U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik, diefstal of oneigenlijk gebruik van uw account, gebruikersnaam of wachtwoord. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u oploopt als iemand anders uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt, met of zonder uw medeweten.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Heartland niet verantwoordelijk is voor het gedrag van gebruikers in de interactieve gebieden van de Heartland-websites. HEARTLAND WIJST MET NAME SPECIALE VERANTWOORDELIJKHEDEN OF AANSPRAKELIJKHEID AAN ENIGE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIG VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID, CLAIMS, KOSTEN, KOSTEN, UITGAVEN, SCHADE (WERKZAAM, GEVOLGSCHADE, STRAFZAAK OF ANDERSZINS), LETSEL OF ANDERE OORZAAK VAN WELKE AARD DAN OOK OP BASIS OF RESULTAAT UIT ELK MATERIAAL OF INHOUD GEPLAATST IN DE INTERACTIEVE GEBIEDEN VAN DE WEBSITES VAN HEARTLAND. U erkent en gaat ermee akkoord dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt en dat u in dat opzicht de websites van Heartland op eigen risico gebruikt.

 

4. Alleen persoonlijk gebruik

Deze site is alleen voor persoonlijk gebruik. U mag deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op een manier die onwettig is, of schade toebrengt aan ons of aan enige andere persoon of entiteit, zoals bepaald naar eigen goeddunken.

 

5. Gedragscode

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van enige communicatie door u met derden, inclusief enige communicatie over, betreffende of via deze website.

U stemt ermee in dat u niet zult proberen, of derden zult toestaan ​​om beperkte gebieden van de Heartland-computersystemen te betreden of om functies uit te voeren waarvoor u niet bevoegd bent volgens deze Gebruiksvoorwaarden. Heartland kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van uw, of een andere partij tot deze website tijdelijk opschorten (inclusief, zonder beperking, specifieke gebieden gehost op deze website) door het deactiveren van wachtwoord(en) of links naar internet als we redelijkerwijs vermoeden dat u, of andere partijen, ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot onze andere systemen of informatie, of op een andere ongeautoriseerde manier andere geldige gebruikersidentificaties of wachtwoorden gebruiken. Deze opschortingen gelden voor periodes die Heartland naar eigen goeddunken kan bepalen om een ​​grondig onderzoek van dergelijke geschorste activiteit mogelijk te maken.

Tijdens het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften (inclusief, maar niet beperkt tot, export-/importwetten en wetten met betrekking tot privacy, obsceniteit, auteursrecht, handelsmerk, vertrouwelijke informatie, handelsgeheim, smaad, laster of laster). We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, alle acties te ondernemen die wij nodig en gepast achten om de integriteit van deze website te behouden.

WIJ KUNNEN NIET VERZEKEREN DAT ANDERE GEBRUIKERS AAN DE BOVENSTAANDE GEDRAGSCODE OF ENIGE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOLDOEN OF ZULLEN VOLDOEN EN, HIERBIJ AANVAARDT U ALLE RISICO VAN SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN ZULKE GEBREK AAN CONFORMITEIT.

 

6. Beschikbaarheid

Hoewel we ernaar streven de downtime tot een minimum te beperken, kunnen we niet beloven dat deze website ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij behouden ons het recht voor om deze website, of enig deel daarvan, met of zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook te onderbreken/opschorten en u heeft geen recht op restitutie van vergoedingen voor onderbreking van deze

 

7. Circulatie van de website

Heartland werkt de informatie op deze website periodiek bij. Heartland kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de informatie op deze website garanderen of accepteren. Heartland kan informatie, diensten en/of de bronnen op deze website herzien, aanvullen of verwijderen en behoudt zich het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving aan bezoekers uit het verleden, huidige of potentiële bezoekers.

 

8. Gelinkte websites

Deze website zal alleen voor uw aantrekkelijke links naar websites van derden bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, links naar derden die onze producten verkopen en sociale mediasites zoals Facebook, Pinterest en Instagram. Het opnemen van deze links betekent niet dat Heartland deze websites of hun respectieve praktijken volgt of onderschrijft. Heartland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Heartland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies, veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige informatie, inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een website van derden of gekoppelde bronnen. Deze gebruiksvoorwaarden en ons privacy beleid zijn niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden, dus zorg ervoor dat u de toepasselijke voorwaarden en het beleid van sites van derden leest.

 

9. Internetsoftware of computervirussen

Wegens technische problemen met internet kunnen internetsoftware of transmissieproblemen inaccurate of onvolledige kopieën van de informatie op deze site produceren. Vanwege het vermogen om bepaalde inhoud en materialen te delen, kunnen ook computervirussen of andere destructieve programma's per ongeluk van deze site worden gedownload.

Heartland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor software, computervirussen of andere destructieve, schadelijke of storende bestanden of programma's die uw gebruik van uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren of anderszins beïnvloeden vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze site of het downloaden van gebruikersmateriaal of andere inhoud van deze site. Heartland beveelt aan dat u geschikte antivirus- of andere beschermende software installeert.

 

10. Sweepstakes, wedstrijden en spellen

Alle sweepstakes, wedstrijden en games die via deze site toegankelijk zijn, zijn onderworpen aan specifieke regels. Door dergelijke sweepstakes of wedstrijden in te voeren of deel te nemen aan dergelijke spellen, word u onderworpen aan die regels. Wij raden u aan om de toepasselijke regels te lezen die gelinkt zijn aan de betreffende activiteit en ons Privacy beleid te herzien, waarin onze toezeggingen worden behandeld met betrekking tot de informatie die u verstrekt in verband met dergelijke prijsvragen, wedstrijden en games. Deze promoties kunnen worden beheerd door derden en er kunnen aanvullende voorwaarden en beleidsregels van toepassing zijn op specifieke promoties.

 

11. Onze materialen

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Heartland in samenwerking met anderen op basis van contractuele regelingen.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen die op deze site verschijnen, inclusief de tekst, het ontwerp van de site, logo's, afbeeldingen, pictogrammen en afbeeldingen, evenals de selectie, samenstelling en opstelling daarvan, het exclusieve eigendom van Heartland Food Products Group, LLC en zijn licencors. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Heartland kan bepaalde inhoud, software of andere elektronische materialen (inclusief alle bestanden, tekst, URL's, video, audio en afbeeldingen die zich in deze materialen bevinden en gegenereerd worden en bijbehorende gegevens) (gezamenlijk "Heartland-materialen") beschikbaar stellen via deze site, van tijd tot tijd. Als u Heartland materialen downloadt of gebruikt, stemt u ermee in dat dergelijke materialen alleen worden gelicentieerd voor uw beperkt persoonlijk gebruik en niet worden verkocht of toegewezen: (i) dit materiaal mag alleen worden gebruikt voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, (ii) dit materiaal mag niet gewijzigd worden, gebruikt worden om een ​​afgeleid werk te creëren, opgenomen worden in enig ander werk of anderszins geëxploiteerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Heartland, en (iii) dit materiaal mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met aanvullende licentievoorwaarden die bij dergelijke materialen horen. Heartland draagt ​​de titel of de intellectuele eigendomsrechten van Heartland Materialen niet over en behoudt de volledige eigendom van Heartland Materialen, evenals alle intellectuele eigendomsrechten daarop. U stemt ermee in de Heartland-materialen niet te verkopen, delen, of te reproduceren. U gaat er verder mee akkoord om gecompileerde Heartland-materialen niet te decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins om te zetten in een voor mensen waarneembare vorm. Heartland of zijn licentiegevers bezitten alle gerelateerde handelsmerken en logo's en u gaat ermee akkoord deze op geen enkele manier te kopiëren of te gebruiken.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden aan Heartland. Elk ongeautoriseerd gebruik van het materiaal op deze site kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Deze website, (inclusief de organisatie en presentatie ervan en Heartland Materialen) is het eigendom van Heartland en zijn licentiegevers en kan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, internetdomeinnamen en andere soortgelijke rechten.

 

12. Uw materialen

Heartland verwelkomt u om de website, de forums die door Heartland via de website worden aangeboden te gebruiken voor het plaatsen, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins verspreiden van informatie of andere inhoud die door u of op uw aanwijzingen wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, gebruikersnaam , gelijkenis, persoonlijke opmerkingen, meningen, ideeën voor productgebruik en/of ideeën voor het spelen van spellen met behulp van Heartland-producten, foto's, videomateriaal of andere inhoud (gezamenlijk "Gebruikersmaterialen").

Door Gebruikersmateriaal via deze website aan Heartland en andere websites of forums die eigendom zijn van Heartland aan te bieden, verklaart u dat uw Gebruikersmateriaal vrijwillig wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat uw gebruikersmateriaal niet vertrouwelijk is en dat er geen vertrouwelijke relatie met Heartland tot stand is gebracht. Door Gebruikersmateriaal op deze website te plaatsen, verklaart u en garandeert u dat u alle rechten, aanspraken en belangen hebt die noodzakelijk zijn om dergelijke Gebruikersmaterialen te plaatsen en gaat u ermee akkoord dat Heartland producten mag kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren, weergeven, verzenden, verkopen, afgeleide werken voorbereiden gebaseerd op en anderszins gebruik (voor welk doel dan ook en in welk medium dan ook) van al uw gebruikersmateriaal, zonder toewijzing of compensatie aan u.

U verleent hierbij Heartland een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onbeperkte, royaltyvrije en onherroepelijke licentie om te kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren, weergeven, uitvoeren, verzenden, uitzenden, verkopen, te koop aanbieden, in licentie geven, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden gebaseerd op, en anderszins gebruikt (voor welk doel dan ook en in welke vorm dan ook) uw Gebruikersmateriaal, inclusief alle en alle auteursrechten, octrooien, publiciteitsrechten en privacy echten daarin, door en namens Heartland zonder compensatie voor enig doel op elk medium, hetzij gedrukt, digitaal of anderszins. De voorgaande autorisatie en elk gebruik van gebruikersmateriaal dat u indient, is zonder royalty's, kosten of beperkingen. U verklaart en garandeert dat u volledig geautoriseerd bent om alle autorisaties, licenties en/of garanties die hierin worden gedaan te doen en erkent dat alle inzendingen die u maakt niet aan u zullen worden geretourneerd, ongeacht of het gebruikersmateriaal wordt gebruikt door Heartland.

U stemt ermee in dat Heartland uw naam of gebruikersnaam mag publiceren of anderszins vrijgeven in verband met uw gebruikersmateriaal. Door Gebruikersmateriaal op deze website te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u de rechten op het Gebruikersmateriaal bezit of anderszins bevoegd bent om Gebruikersmateriaal te plaatsen, distribueren, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins verspreiden en dat dergelijk Gebruikersmateriaal geen inbreuk maakt op toepasselijke wetgeving of rechten van derden. U gaat ermee akkoord dat de bewijslast dat Gebruikersmateriaal geen wetten overtreedt of rechten van derden uitsluitend bij u berust.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruikersmateriaal. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken en bewaren van reservekopieën van uw Gebruikersmateriaal en voor het toepassen van het juiste niveau van toegangsrechten hierop. Heartland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwijdering of nauwkeurigheid van Gebruikersmateriaal, het niet opslaan, verzenden, versleutelen (of anderszins beveiligen) of ontvangen van Gebruikersmateriaal, of de opslag, verzending, codering (of andere beveiliging) of ontvangst van enige andere communicatie met betrekking tot het gebruik van deze site.

U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van de benodigde toestemmingen of toestemmingen van een derde partij wiens informatie kan worden verzameld, geregistreerd, verwerkt, opgeslagen, gebruikt, openbaar gemaakt, overgedragen, uitgewisseld of anderszins behandeld als gevolg van of als onderdeel van Gebruikersmateriaal of enige communicatie met betrekking tot het gebruik van deze website en gaat ermee akkoord om al dergelijke toestemmingen te verkrijgen en te behouden.

 

13. Garantiedisclaimer

DEZE SITE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD EN ANDERE MATERIALEN DIE DAARIN BESCHIKBAAR ZIJN ("MATERIALEN") WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HEARTLAND VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, DE DIENSTEN OF DE MATERIALEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT HUN GEBRUIK VEILIG, ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIE TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN KUNNEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. WANNEER DE IMPLICIETE GARANTIES NIET IN HUN GEHEEL ZIJN UITGESLOTEN, ZULLEN ZIJ BEPERKT ZIJN TOT DE KORTSTE DUUR DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

 

14. Beperking van aansprakelijkheid

U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE MATERIALEN INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VAN ENIGE INFORMATIE DIE IN DIT PAKKET IS VERMELD.

IN GEEN GEVAL ZULLEN HEARTLAND OF ENIGE VAN HAAR DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, PARTNERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, STRAFBARE, EXEMPLAIRE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE GELIJKAARDIGE SCHADE (INCLUSIEF SCHADE WEGENS WINSTDERVING, ONDERBREKING, VERLIES) VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ELK ANDER GEVOLGSCHADE) MET BETREKKING TOT CLAIMS, VERLIES, SCHADE, ACTIES, KOSTUUMS OF ANDERE PROCEDURES VOORTVLOEIEND UIT OF UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKINGEN UW GEBRUIK VAN, VERTROUWEN OP, TOEGANG TOT OF EXPLOITATIE VAN DEZE SITE, HET MATERIAAL OF EEN ONDERDEEL DAARVN, OF RECHTEN AAN U VERLEEND HIERONDER, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF DE ACTIE OP BASIS VAN CONTRACT, (INCLUSIEF NALATIGHEID), INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERSZINS.

IN ELK GEVAL, DE TOTALE AANSPRKELIJK VAN HEARTLAND OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIKSRECHTEN OF HET GEBRUIK OF DE EXPLOITATIE VAN ÉÉN ONDERDEEL OF ALLE ONDERDELEN VAN DEZE SITE OF DE MATERIALEN OP WELKE WIJZE DAN OOK, IS BEPERKT TOT VIJF ($ 5.00) US DOLLAR.

DE OVERWEGING DIE HIERONDER WORDT BETAALD, OMVAT GEEN ENKELE OVERWEGING VOOR HEARTLAND OM EVENTUELE RISICO'S OP TE NEMEN DAN DIE HIERIN UITDRUKKELIJK ZIJN VERHAALD EN INDIEN DERGELIJKE RISICO'S DOOR HARTLAND MOETEN WORDEN AANGEMERKT, ZOU HARTLAND NIET IN DEZE OVEREENKOMST HEBBEN GETALLEN ZONDER OPPERVLAKTE HOGERE KOSTEN TE HALEN.

SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN STAAN NIET IN VOOR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING.

 

15. Vrijwaring

U stemt ermee in om ons op verzoek te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, verliezen en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die direct of indirect voortvloeien uit, of betrekking hebben op: (1) elke inbreuk op deze voorwaarden van gebruik waarvoor u verantwoordelijk bent; (2) alle gebruikersmaterialen die door u of via uw account zijn ingediend; of (3) uw gebruik van deze site of verzending van materiaal of andere inhoud via deze site. Heartland behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle te nemen over elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en u zult in geen geval dergelijke zaken schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Heartland. Deze vrijwaring-sectie blijft van kracht na beëindiging of afloop van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

16. Contact opnemen met Heartland

Als u contact met ons wilt opnemen over deze site of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar ConsumerCallCenterEU@splenda.com. U kunt ook contact met ons opnemen via de post gericht aan:

SPLENDA® Sweeteners Consumer Call Center
309 South St.
New Providence, NJ 07974

 

17. Uw opmerkingen

Aarzel niet om uw opmerkingen, suggesties en feedback ("Opmerkingen") naar Heartland of de e-mailadressen die u op deze site vindt te e-mailen. U gaat akkoord met de opmerkingen die u aan ons hebt verstrekt, via e-mail of anderszins, dat: (i) Heartland geen verplichtingen heeft met betrekking tot dergelijke opmerkingen; (ii) dergelijke opmerkingen zijn niet-vertrouwelijk; (iii) Heartland mag dergelijke Opmerkingen gebruiken, openbaar maken, verspreiden of kopiëren en kan alle ideeën, concepten of knowhow uit deze Commentaren gebruiken voor elk doel en zonder enige beperking of verplichting jegens u en zonder enige betaling van royalty's aan u; en (iv) dergelijke opmerkingen zijn waarheidsgetrouw en schenden de wettelijke rechten van anderen niet.

 

18. Toegang met betrekking tot vermeende schendingen

Om ervoor te zorgen dat Heartland een uitstekende ervaring biedt voor u en voor andere gebruikers van deze website, stemt u ermee in dat Heartland of zijn vertegenwoordigers toegang hebben tot uw Account en tot alle informatie en alle bijbehorende documentatie, van geval tot geval, om klachten of beschuldigingen van misbruik, schending van rechten van derden of ander ongeoorloofd gebruik van deze website, en u gaat ermee akkoord om Heartland volledige toegang te geven tot uw Account en alle informatie en gegevens in verband daarmee zonder de noodzaak van aanvullende toestemming en zonder enige aanspraak op privacy of andere rechten op dergelijke Account en gerelateerde informatie en records.

Heartland is niet van plan om het bestaan of voorkomen van een dergelijk onderzoek te onthullen tenzij wettelijk vereist of op verzoek van rechtshandhavingsfunctionarissen, maar Heartland behoudt zich het recht voor om uw account of uw toegang tot deze website onmiddellijk te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u, en zonder aansprakelijkheid jegens u, als Heartland van mening is dat u een van deze Gebruiksvoorwaarden, geleverd Heartland met valse of misleidende informatie, of het gebruik van deze site door anderen hebt geschonden.

 

19. Diversen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Indiana en de Verenigde Staten van Amerika, ongeacht hun respectieve rechtsbeginselen. U stemt in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en nationale rechtbanken die gevestigd zijn in Hamilton County en Marion County Indiana, Verenigde Staten van Amerika, in enige kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site en u ziet af van rechtsgebieden, locatie of ongelegen forumbezwaren tegen dergelijke rechtbanken.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd van deze Gebruiksvoorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen ons. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen niet door u worden toegewezen, overgedragen of aan sublicentie onderworpen worden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Heartland. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alleen het gebruik van deze site. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden opgevat als een team, een joint venture of een andere soortgelijke regeling, tenzij de partijen uitdrukkelijk en expliciet een overeenkomst in die zin uitvoeren. Geen verklaring van afstand door een partij van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende schending of verzuim. Elke titel, bijschrift of sectietitel in deze gebruiksvoorwaarden wordt alleen gemakshalve ingevoegd en definieert of verklaart op geen enkele manier een sectie of bepaling hiervan.